Anti TPO Testi

Tiroid bezine karşı oluşan antikor seviyelerinin ölçüldüğü Anti TPO Testi,  örneğin Hashimoto tiroidi, idiyopatik miksödem ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarının saptanması için ayırıcı ve hassas  testlerdir.

Otoimmün tiroid hastalarının çoğunda anti-TPO antikor konsantrasyonları yüksek gözlenir. En yüksek TPO antikor düzeyleri Hashimoto tiroidi hastalarında görülür. Bu hastalıkta, TPO antikorlarının yükselmiş olarak ölçülmesi vakaların yaklaşık %80- 90’ıdır ve hastalığın otoimmün kökenli olduğunu doğrular. Bu durum graves hastalarında sıklıkla %60-%80 oranında görülür.

Anti TPO Testi Nedir?

Anti TPO ve Anti TG, bağışıklık sisteminizin tiroid bezini yabancı bir istilacı olarak algılaması ve  bu sebeple sağlıklı tiroid bezi hücrelerine karşı saldırması sonucu oluşan antikor türleridir. Anti TPO testi nedir sorusunun cevabı ise bu antikorun düzeyinin laboratuvar yöntemleriyle küçük bir miktar kan örneğinde ölçülmesidir.

Otoimmün tiroid hastalıklarından biri olan Hashimoto hastalığında vücut, tiroid bezini yabancı olarak algılar ve yok etmek için yüksek oranda anti TPO (Tiroid peroksidaz antikor) ve anti TG (tiroglobulin antikoru) antikorları üretir. Üretilen bu antikorlar tiroid hücrelerini harap etmeye başlar.

Tiroid hücrelerinin harabiyeti , troid bezinin küçülmesine sebep olur ve tiroid hormonlarının yeterli miktarda salgılanmasını engeller.

Anti TPO Testi Ne İçin Yapılır?

Tiroid otoimmün hastalıklarının tanısına yardımcı olmak, tiroid otoimmün bozukluklarını  guatr veya hipotiroidizmden ayırt etmek için veya klinik belirti göstermeyen hipotiroidi hastalarının tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermek için tanı aracı olarak yapılır.

Anti TPO Testinin Önemi Nedir?

Anti TPO gibi antikor testlerinin sonucunda antikor düzeyinin arttığının gözlenebiliyor olması, henüz tiroid bezinin zarar görmediği erken aşamada tiroid hastalığının oluşmasının önlenmesi için gereken önlemlerin alınmasını mümkün kılabilir.

Ayrıca önemli noktalardan biri de Anti TPO seviyesi uzun yıllar yüksek seyredebilir ve bu yıllar içinde bağışıklık sisteminiz tiroid bezine yavaş yavaş , sessizce zarar vermeye devam edecek ve sonucunda tiroid fonksiyonlarınız yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Bu sebeple tiroid hastalığı riskini ekarte etmek adına doktorunuz bu testi yaptırmanızı önerebilir.

HASHİMOTO Hastalığı ve Anti TPO

Haşimato hastalığının ilk evrelerinde kan testinde  anti TPO ve anti TG  yüksekliği görülebilir ancak TSH, T3, T4, hormon seviyelerine yansıması daha sonraki evrelerde meydana gelir. Bu sebeple hashimoto hastalığında erken teşhis ve  ayırıcı tanı Anti TPO ve Anti TG seviyesine bakılarak yapılabilir.

Anti TPO Seviyesinin Yüksek Çıkması Ne Demektir?

Anti TPO antikor (Tiroid peroksidaz antikor) seviyeniz 35 IU/mL den fazla bir değerde ölçüldüyse bağışıklık sisteminiz alarm veriyor ve tiroid bezinize saldırıyor anlamına gelebilir. Özellikle fonksiyonel tıpla ilgilenen hekimler bu değerin aslında 2 IU/mL nin üzerinde dahi olmasının yeterli olduğu görüşündeler.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ilk başlangıç aşaması tiroid bezinin çok zarar görmediği aşamadır ve bu aşamada henüz kanda bakılan TSH Testinin sonucu yüksek çıkmayacaktır. Aynı şekilde kandaki TSH seviyesinin normal ölçüldüğü durumlarda aslında Anti TPO seviyesinin yüksek olabileceği düşünülerek bu testin yapılması erken teşhise yardımcı olabilir. Kısaca TSH hormon testi ile birlikte Anti TPO testinin de yapılması önemle önerilmektedir.

Ayrıca Pernisiyöz anemi, Tip 1 diabet gibi diğer otoimmün hastalıklarda hafif orta derecede Anti TPO yükselebilir.

Hashimoto Hastalığı Nedir?

Otoimmün tiroid hastalıklarından biri olan Hashimoto hastalığında vücut, tiroid bezini yabancı olarak algılar ve yok etmek için yüksek oranda anti TPO ve anti TG antikorları üretir. Üretilen bu antikorlar tiroid bezi hücrelerini harap etmeye başlar.

Hashimoto hastalarında görülen tiroid bezi hücrelerinin harabiyeti , troid bezinin küçülmesi ve görevini yeteri kadar yerine getirememesi ile birlikte tiroid hormonlarının yeterli miktarda salgılanmasını engeller ve zamanla hipotiroidiye sebep olur.

Hashimoto hastalığı genetik olarak aileden geçer genellikle 30-50 yaş arasındaki kadınlarda görülür.

Sebebi tam olarak bilinmese de diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi çeşitli bakteri hücreleri, virüsler, toksinler, gıda duyarlılığı, bağırsak mikrobiyotasının bozulması gibi pek çok farklı sebep, bağışıklık sisteminin tiroid bezine karşı saldırıya  geçmesine neden olabilir.

Hastalığın ilerleyiş durumuna erken müdahele için en iyi fırsat, tiroid antikorlarını saptayabileceğimiz aşamadır bu aşamada alınacak önlem ve uygulanacak tedavi sayesinde tiroid bezinin ciddi zarar alması önlenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm Hashimoto Hastalarında Tiroid Antikorları Testi Pozitif  Midir?

Yapılan çalışmalar da TPO antikorlarının yükselmiş olarak ölçülmesi hashimoto vakalarının yaklaşık %80- 90’ıdır ve graves hastalarında sıklıkla %60-%80 oranında görülür sonuç olarak bu durum hastalığın otoimmün kökenli olduğunu doğrular.  Bu verilere göre TPO testi negatif olan kişilerde de nadir de olsa  Hashimoto bulunabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca benzer çalışmalar Anti TG antikorlarının hashimoto hastalığında bulunma yüzdesinin de %30-50 arasında olduğunu göstermiştir.

Hashimoto Hastalığının Tedavisi Var Mıdır?

Hastalığın direk tedavisi olmasa da hormon takviyeleri verilerek semptomların azaltılması hedeflenir hipotiroidinin ileri seviyeye ulaşması durumunda ise doktorunuz cerrahi müdahele önerebilir.

Tekrarlayan Düşüklerle Tiroid Antikorlarının ilişkisi Var Mı?

Genel anlamda tiroid bozuklukları tekrarlatan düşük nedeni olarak bilinmektedir. Ayrıca son yapılan bilimsel çalışmalarda anti TPO ve anti TG yüksekliği olup tiroid hormonları normal olan gebelerde de abortus yani düşük riskinin arttığı gösterilmiştir.

Özellikle gebeliğin ilk üç ayında yapılan testlerde pozitif tiroid antikorları (Anti TPO ve Anti TG) olan gebelerin tespit edilmesi düşük ve gestasyonel diyabet önleyici girişimlerde bulunmaya katkı sağlayacaktır. (Kaynak makale: Sert, U Yasemin vd. “Gebelerde Tiroid Fonksiyon Anormallikleri, Tiroid Antikorları ve Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Gelişimi Arasında İlişki Var mıdır?.” Medeniyet tıp dergisi cilt 35,3 (2020): 195-201. doi:10.5222/MMJ.2020.29964)

Bu makale tıbbi tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Sağlıklı yaşam rutininizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen doktorunuzla görüşün.

 

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

× Whatsapp Destek Hattı
Ara