Bir şey mi arıyorsunuz?

LDH Testi

LDH Testi

Diğer İsimleri: LD, Laktik dehidrogenaz, Laktat dehidrogenaz, LDH izoenzimleri, Total LDH.

Resmi ismi: Total ve İzoenzimler, Laktat dehidrogenaz.

Daha hızlı bilgi almak için uzmanımızla iletişime geçin 0216 411 99 77  .

LDH NEDİR?

Yazı İçeriği

LDH vücudumuzda pek çok organ ve doku tarafından sentezlenen bir enzimdir.

Vücudumuzda oluşan akut yada kronik hastalıklar, yaralanmalar dokularımıza ve hücrelerimize zarar verir. Zarar gören ve ölen hücrelerden sızan Laktik dehidrogenaz (LDH) enzimi kan dolaşımına geçer ve kanınızdaki LDH seviyesi böylece yükselir.

LDH Testi Neden Yapılır?

LDH testi vücuttaki doku hasarının varlığını tanımlamak için yapılır.

Başta kalp kası, karaciğer, eritrositler, İskelet kası, böbrek olmak üzere pek çok dokuda bulunan LDH enzimi bu dokulara ait birçok hastalıkta yükselebilmektedir. LDH enzim aktivitesinin yüksek konsantrasyonda bulunduğu bu dokulardan herhangi birinin enflamasyonu yani  iltihap veya harabiyeti hallerinde kandaki değeri yükselir.

Yapılan tedavinin etkinliğini takip etmek amacıyla da kandaki LDH enzim düzeyi ölçülür.

Son zamanlarda LDH sıklıkla kronik ya da akut doku hasarının varlığı ve şiddet derecesinin genel bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Yine bazı kanserler, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı gibi ilerleyici rahatsızlıkları takip etmek için de kullanılmaktadır.

Nadiren de olsa tanıda LDH izoenzimlerinden hangi organların etkilenebileceğini belirlemeye yardımcı olmak için de faydalanılabilmektedir.

Daha önceleri kalp krizi tanısı koymak ve takip etmek için kullanılmış olmasına karşın günümüzde LDH yerine yaygın olarak troponin ve CK-MB testi talep edilmektedir.

Bu Testi Ne Zaman Yaptıracaksınız?

LDH testini doktorunuz diğer testlerle birlikte doku ya da hücre hasarına neden olabilecek  özellikle karaciğer, kalp, kas hasarı ve eritrosit yıkımı olan akut ya da kronik bir rahatsızlıktan kuşkulanırsa hasarın tam neden kaynaklandığını tespit etmek ve sorunu takip etmek için isteyebilmektedir.

LDH Testinde Ne Test Edilir?

Laktat dehidrogenaz (LD ya da LDH) vücutta yer alan hemen her hücrede tespit edilebilen bir enzimdir. Hücre ve dokularda sentezlendiği için sağlıklı bir insanın kanında çok az miktarda rastlanır.

Hücre yıkımı ya da hücre hasarı olduğunda bulunduğu hücreden sızan LDH enzimi  kan dolaşımına geçer. LDH Testinde kandaki LDH seviyesi ölçülür.

Pek çok dokuda bulunması sebebiyle vücuttaki hücre hasarının genel bir belirteci olarak rutin kontrollerde de LDH testinden faydalanılması yoluna gidilmektedir.

düzeylerinin ölçümüyle birlikte başka testler de kullanılır.

LDH düşüklüğü yaygın olan bir durum değildir. Tek başına bir sorunun varlığına işaret olarak de kabul edilmez. Aşırı miktarda C vitamini alınması LDH düzeyinin düşük çıkmasına neden olabilir.

LDH düzeyi düşük olan kişiler, yüksek tempo gerektiren fiziksel aktivitelerde kendilerini yorgun hisseder. Kramp, kas tutulması, kas ağrısı LDH düşüklüğüne bağlı olarak en sık ortaya çıkan semptomlar olmaktadır.

LDH yüksekliğine yol açan çeşitli rahatsızlıklar arasında ise beyin damarlarında var olan sorunlara bağlı gelişen inme, SVO, testis ve lenfoma gibi bazı kanser türleri, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, kas zedelenmeleri sayılabilir.

LDH İzoenzimleri Nelerdir?

LDH düzeylerindeki yükselmeler ya total LDH ya da LDH izoenzimleri halinde ölçülebilmektedir. Total LDH, beş farklı LDH izoenziminin toplu biçimde ölçümünü göstermektedir.

İzoenzimler LDH enziminin biraz daha farklı moleküler versiyonları olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar total LDH doku hasarını gösterebilse de sadece tek başına altta yatan nedeni ya da hasarın yerleşiminin hangi bölgede olduğunu tanımlamak için kullanılamamaktadır.

Beş izoenzim bir ölçüde örtüşse de birlikte her bir LDH izoenzimi spesifik vücut dokularında var olma eğilimi sergiler. Bu yüzden hücre hasarına neden olan rahatsızlığın ya da hastalığın belirlenmesine, etkileniş doku ve organların tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla tek tek LDH izoenzim

İzoenzimlerin genellikle olası yerleşimleri şöyle olmaktadır:

 • LDH-1: Kalp ve eritrosit için spesifik, böbrek
 • LDH-2: kırmızı kan hücreleri, kalp kası, böbrek
 • LDH-3: akciğerler ve başka dokularda.
 • LDH-4: iskelet kası ve karaciğeri (LDH-5’e göre daha düşük miktarlardadır).
 • LDH-5: karaciğer ve iskelet kasında.

Total LDH ile izoenzimlerin hepsi temsil edilir. Bununla birlikte sıklıkla LDH-2 en yüksek düzeyi meydana getirir.

Hangi Durumlarda  LDH Testi İstenir?

LDH düzeyi, doktorunuz bir çeşit hücre ya da doku hasarından kuşkulanıldığında diğer testlerle beraber tarama testi olarak total olarak ölçülebilmektedir.

Total LDH düzeyi yükseldi ise doktorunuz hastalığa tanı koymaya ve hangi organların etkilendiğini belirlemeye yardımcı olması için LDH izoenzim testleri de isteyebilir.

Bununla da beraber Karaciğer taramalarında AST, ALT ya da ALP, GGT testleri ile birlikte istenebilir.

Bazı durumlarda kalp ile ilgili taramalarda troponin ve CK-MB  ile birlikte LDH  testi de istenebilir.

Kas yaralanmalarının ya da kas travmalarının sebep olduğu hasarı takip edebilmek ve hemolitik anemiyi tespit edebilmek için kimi zaman LDH düzeyi ölçülebilir. Aşırı derecede kırılgan ya da yapay kalp kapakçığı gibi etkenle mekanik şekilde parçalanan kırmızı kan hücreleri sonuçta hemolitik anemiye sebep olur.

Kronik ya da akut  hastalıklarda tanı konduktan sonraki evrelerde tedavi süreci, tedavinin etkinliği ve hastalığın ilerleyişi ile ilgili verileri izlemek için düzenli aralıklarla total LDH düzeyi kontrol edilebilir.

LDH Değeri Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Yükselmiş bir LDH düzeyleri ekseriyetle bir tip doku hasarını yansıtır.

Hücre yıkımı başladığı esnada tipik olarak LDH düzeyleri yükselir. Bir süre sonra da doruk düzeye çıkar. Daha sonra da düşmeye başlar.

Pek çok farklı rahatsızlıkta LDH düzeyinin yükselmesi LDH enziminin pek çok organın doku ve hücrelerinde bulunmasından kaynaklanır.

Şu hallerde LDH düzeyinin yüksek olduğuna rastlanılabilir:

 • Hemolitik anemiler
 • B12 vitamini eksikliğinde oluşan pernisiyoz anemi
 • Karaciğer hastalıkları
 • Lenfoma, testis kanseri veya başka kanserler
 • Intestinal veya akciğer infarktı az da olsa
 • Kalp Krizi

Bazı ilaçların kullanımı ya da yapılan yoğun egzersiz de hafif derecede yükselmiş LDH düzeyine neden olabilir.

LDH Düzeyimi Nasıl Düşürebilirim?

Öncelikle LDH enzim aktivitesindeki artışa sebep olan sağlık sorunu tespit edilir ve beraberinde başlayan tedavinin etkinliğine göre  LDH düzeyi de normalleşecektir.

Örneğin hastada karaciğer hastalığından kaynaklı LDH yükseliyorsa ,karaciğerin etkin tedavisiyle hücrelerindeki yıkım ile birlikte LDH’ın kana salınımıda duracaktır.

LDH Seviyesi Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Düşük LDH düzeyleri sıklıkla bir sorunun varlığını göstermez. Çok nadir görülen bir durumdur.

LDH düşüklüğü, vücudun kas hücreleri başta olmak üzere enerji üretme sürecini etkiler.

LDH seviyesi düşük olan bazı kişilerde, egzersiz sırasında yorgunluk ve kas ağrısı görülürken bazen de hiç semptom görülmez.

Bol miktarda C vitamini (askorbik asit) alındığında da kimi zaman LDH düzeylerinde düşüşe rastlanılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Test İçin Gerekli Numune Nedir?

LDH testinde bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılmaktadır.

Bu Test İçin Hazırlık Gerekiyor Mu?

LDH enzim seviyelerini etkileyebilecek bazı ilaçlar kullanıyor olabilirsiniz bu sebeple mutalaka doktorunuzla ve laboratuvar uzmanıyla kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi paylaşmalısınız.

Ayrıca numune alınmadan önceki 8 saat içinde kaslarınızı aşırı yoracak egzersiz yapmamanız gerekmektedir.

Öğrenmem gereken başka detay var mı?

LDH sonuçlarını pek çok farklı etken etkileyebilir. Bu yüzden anormal sonuçlara rastlanılması kaygılanmak için tek başına yeterli değildir.

Kimi zaman zorlu egzersizler LDH düzeyinde geçici yükselmelere sebebiyet verebilir. Kan numunesinin hemolizi yalancı yüksek sonuçlara sebebiyet verebilir.

Numune ile çalışılırken dikkatsiz davranılması halinde, aşırı sıcak ya da soğukta saklandıysa ya da numune almakta zorlanıldı ise hemoliz meydana gelebilir. Yine trombosit sayınız yükselmiş ise LDH yapay olarak yükselecektir. Bu da o anki gerçek LDH değerinizin yansıtılmamasını sağlayacaktır.

Birden fazla LDH izoenzimin yükselmesinin nedeni nedir?

Kimi zaman birden çok sayıda LDH izoenzimi yükselebilir. Eğer birden çok organ etkilendi ise aynı anda birkaç LDH izoenzimi yükseliş gösterebilir. Hastada birden çok organı etkileyen metastatik kanser gibi ilerleyici hastalıklar bulunuyorsa da yine birkaç LDH izoenzimi yükselişi ortaya çıkabilir.

Spesifik dokularda farklı LDH izoenzimleri konsantre olmalarına karşın aynı dokuda birkaçı birlikte yer alabilir. Tek bir neden birkaçının yükselmesine yol açabilir. Mesela zorlu bir egzersiz yapılması, geçici olarak LDH-1, LDH-2, LDH-5 düzeylerinde yükselmeye neden olabilir.

LDH ölçümü sadece kandan mı yapılır?

Kimi zaman vücudun değişik kısımlarını etkilemiş hastalıkları tespit edebilmek amacıyla boyun omurilik sıvış (BOS), idrar ya da başka bir vücut sıvısındaki LDH düzeylerinin belirlenmesi talep edilebilir. Mesela BOS’tan bakteriyel menenjit tanısı koymaya yardımcı olmak için LDH ölçümü talep edilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

× Whatsapp Destek Hattı
Bizi Arayın