Bir şey mi arıyorsunuz?

HPV DNA Genotiplendirme Testi

HPV NEDİR?

Tüm dünyada kadınlarda görülen rahim ağzı yani serviks kanserlerinin %90′ ının kaynağı HPV yani Human Papilloma Virüstür.

Rahimağzında yüksek riskli HPV tipi ile oluşmuş bir enfeksiyonun gözle görülebilir yada hissedilir semptomlarının ortaya çıkması bazen 10 yılları alabilir, bu nedenle düzenli rahim ağzı kanseri taraması önerilir.

HPV, (Human Papilloma Virus) yaygın olarak cinsel yollarla bulaşan, kadınlarda genital siğil, rahim ağzı, vagina ve vulva kanserine, erkeklerde yumurtalık, penis, kanserlerine ve her iki cinsiyette de anüs ve orafarengeal kanserlere neden olan ve günümüzde 200’e yakın türü genotiplendirilmiş olan bir virüs ailesidir.

HPV Tipi Neden Önemlidir?

HPV’ler kanser oluşturma ihtimaline göre genotiplendirilmiştir.  Yüksek riskli , orta yükseklikte riskli ve düşük riskli HPV tiplerinin belirlenmesi için hastadan sürüntü örneği alınarak  HPV- DNA Genotiplendirme Testi yapılmaktadır.

Böylece HPV-DNA tip testi yardımı ile  hastanın düşük riskli yada kansere neden olabilen yüksek riskli türlerden hangisi ile enfekte olduğunu öğrenebiliriz.

Dünya Sağlık Örgütü HPV- DNA genotiplendirme testi olarak, daha basit uygulandığı, hücreler kanserleşmeden önce tespit edilebildiği ve daha ekonomik olduğu için  PCR yöntemini önermektedir.

Laboratuvarımızda kullandığımız HPV DNA PCR testi, günümüzde kullanılan testlerin içinde en gelişmiş içeriğe sahip olup; toplam 28  HPV tipinin her birini virüs yükü dahil olmak üzere, grafik olarak  vermektedir.

HPV DNA PCR Testi Nedir?

HPV PCR testi , hastadan alınan genital ,vaginal ya da boğaz sürüntü örnekleri ile yapılan moleküler bir tanı testidir.

HPV PCR Testi, hastanın HPV ile enfekte olup olmadığını gösterir ve eğer enfekte olduysa hangi tip HPV ile enfekte olunduğunun tanımlanmasında kullanılır.

Hasta yüksek riskli bir HPV tipi ile enfekte olmuşsa başta rahim ağzı  olmak üzere diğer organlardaki hücrelerin kanserleşmeden erken evrede tespit edilip tedavisine başlanabilmektedir.

HPV DNA PCR Testi Hangi HPV Tiplerini Test Eder?

Laboratuvarımızda kullanılan HPV DNA PCR testi, günümüzde tüm dünyada en sık rastlanan ve taranan tüm tipleri yani toplam 19 yüksek risk, 9 düşük risk HPV genotipini bir defada test edebilen ve her tipi tek tek teşhis edebilen bir moleküler tanı testidir.

Uyguladığımız HPV PCR testinin diğer testlere göre tanıda sağladığı en büyük avantajı her genotipin teker teker isimlendirilebiliyor olmasıdır. Benzer diğer testler ise  genotipleri grup şeklinde tarayabiliyor şöyle ki en fazla tip 16 ve tip 18’i tek tek tespit ederken diğer 12 tipi ise bir arada grup olarak -diğerleri- şeklinde tespit ve rapor edebiliyorlar.

Tetra Tıp Laboratuvarında HPV PCR ile test edilen HPV tipleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.

Servikal Kanser Riski İlişkili HPV Genotipi
Yüksek risk 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
Olası Yüksek Risk 26, 53, 69, 73, 82
Düşük Risk 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

Yüksek riskli HPV tipleri,  kanserleşme potansiyoneli yüksek olan serviks yani rahimağzı lezyonlarının ve serviks (rahimağzı) kanserinin en sık rastlanan nedenidir. Özellikle tip 16 ve 18 servikal kanserlerin %70’inden sorumludur.

Düşük riskli gruptaki tip 6 ve tip 11 ise genellikle  genital organlarda siğil ve papillomalara sebep olmaktadır.

HPV Genotipleri Neden Önemlidir?

Rahim ağzı kanseri erken evrede teşhis edilir ve derhal müdahele edilirse tedavisi mümkün olabilmektedir.

Temas edilmiş ve bulaşmış olan yüksek HPV tipinin belirlenmesi, varsa ileriye yönelik kanser riski olan lezyonların çıkarılması dahil olmak üzere, çeşitli önlemler alınmasını ve kanser gelişimi oluşmadan hastanın tedavisinin planlanmasını sağlayabilir.

Kadınlarda HPV DNA Testi İçin Hangi Numune Kullanılır?

Özellikle rahim ağzı kanserine yol açmasından dolayı  vajinal sürüntü örneği alınmaktadır. Doktorunuz numune alacağı steril swab yardımıyla vajina duvarı ve serviksten (rahimağzı) ve eğer varsa kondilomdan(genital siğil)  sürüntü yoluyla numune alabilir. Alınan örnek test kitinin içindeki özel kimyasal sıvının içine aktarılır ve laboratuvarda PCR yöntemi ile test edilir.

Genital HPV lerin dışında doktorunuz boğazınızdan da yine benzer şekilde swab ile numune alınıp test edilmesini isteyebilir.

Erkeklerde HPV DNA Testi İçin Hangi Numune Kullanılır?

Erkek hastalarda genital bölgede kondilom (siğil) varsa kondilomdan bunun dışında da penis, penis başı, testislerden swab (steril pamuk çubuk) ile sürüntü örneği alınır. Alınan örnek test kitinin içindeki özel kimyasal sıvının içine aktarılır ve laboratuvarda PCR yöntemi ile test edilir.

Genital HPV lerin dışında doktorunuz boğazınızdan da yine benzer şekilde swab ile numune alınıp test edilmesini isteyebilir.

HPV DNA Testi Sonucu Ne Kadar Sürede Çıkar ?

Numunenin laboratuvarımıza ulaşma saatine göre 1 yada 2 gün içinde testiniz sonuçlanır ve raporunuz hazır olur.

HPV Virüsü Nasıl Bulaşır?

HPV öncelikle her türlü cinsel ilişki ile bulaşabilmektedir.

Ayrıca HPV ile enfekte olan derideki siğil, lezyon gibi oluşumların diğer partnerin genital bölgesine teması dahi bulaş için yeterli olabilir. Kondom dışında kalan enfekte bölgenin teması da bulaşmaya sebep olduğundan, prezarvatifle korunma yeterli olmayacaktır.

Doğum sırasında anneden bebeğe de bulaşabilir.

HPV sebebiyle oluşmuş siğil, papilloma gibi  lezyonlarla temas etmiş nesnelerden de bulaşabilir.

HPV Ne Zaman Bulaşır?

HPV enfeksiyonları kişiye bulaştıktan çok uzun süre sonra semptom gösterebilir. Burada dikkat edilmesi gereken kişilerin ilk cinsel ilişkileri sırasında  virüsü kapmış olsalar dahi semptomların özellikle yüksek riskli yani kanserojen tiplerin semptomlarının bazen 10larca yıl sonra ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple düzenli HPV tarama testlerinin yapılması ile virüsün hücreleri kanserleştirmesine izin vermeden tedavi başlatılabilir.

× Whatsapp Destek Hattı
Bizi Arayın