Bir şey mi arıyorsunuz?

COVID-19 Sayısal Spike Antikor Testi

COVID-19 Sayısal Spike Antikor Testi

COVID-19 (SARS- COV-2) Sayısal (Spike) IgG Antikor Testi

Antikor Nedir?

Vücudumuzun kendisini yabancı maddelere ve enfeksiyon oluşturabilecek virüs, bakteri, mantar gibi patolojik etkenlere karşı koruma ve savunma sistemi vardır. Biz bu sisteme bağışıklık sistemi ya da immün sistem diyoruz. Antikorları da bu savunma sisteminin savaşçı molekülleri olarak tanımlayabiliriz. Antikorları immünoglobulin (Ig) olarak da isimlendirmekteyiz.

Antikorlar Nasıl Oluşur?

Antikor oluşumu 2 şekilde olur:

1.Vücudumuz virüs, bakteri gibi hastalık etkeni ile karşılaştıktan (bulaş) sonra bu etkenle savaşmak için kendisi antikor üretebilir.

2.Savunma sistemini harekete geçirmek için henüz kişi virüsle temas etmeden önce virüsten korunmak amaçlı yapılan aşı sonrasında da antikor oluşabilmektedir.

Antikor testi nedir Antikor Testi Nedir?

Antikor testleri, kişinin o anda veya geçmişte belirli bir virüs veya bakteri gibi hastalık sebebi tarafından enfekte olup olmadığını öğrenmemize yardımcı olur.

IgG Antikoru  bu hastalığa karşı bağışıklık oluşup oluşmadığını gösterirken,

IgM Antikoru  ise yakın dönemde hatta test için numune alındığı dönemde virüs ile karşılaşıldığını gösteren değerlerdir.

COVİD-19  antikor testleri, koronavirüsün spike proteinine karşı üretilmiş olan antikorları tespit eder ve bu sayede, antikorun türüne göre, bireyin geçmişte veya şu anda COVID-19 olup olmadığını belirleyebildiğimiz gibi aşı sonucunda antikor oluşup oluşmadığını da tespit edebiliriz.

COVID-19 PCR ve Antikor Testleri Arasındaki Fark Nedir?

Antikor Testi,

1.Kişinin COVID-19 (SARS – CoV-2) virüsüne karşı oluşan doğal bağışıklık yanıtını ölçer bu şekilde aynı zamanda virüsle temas edilip edilmediğini de öğrenmemize yardımcı olur.

2.Aşı sonrası oluşması beklenen bağışıklık düzeyinin belirlenmesini ve sayısal olan testlerle de antikor değerinin sayısal olarak ölçülmesini sağlar.

PCR testi ise

Sars Cov2 Virüsüne ait genetik materyali yani RNA’yı tespit etmemize yarayan moleküler bir tanı testidir. PCR test sonucu pozitif olan bireyler, sürüntü örneği alındığı anda virüs taşıyor demektir.

Sayısal Antikor testi nedir COVID-19 Sayısal IgG Antikor Testi Nedir?

Vücudumuz tarafından SARS-CoV-2 (COVID-19)virüsünün spike proteinine karşı üretilmiş olan IgG antikorlarının sayısal olarak ölçülmesi esasına dayanır.

Günümüzde COVİD 19 için geliştirilen aşılar da virüsün spike proteinine karşı antikor oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu sebeple laboratuvarımızda uyguladığımız IgG spike antikor testi güvenilirliği yüksek olarak kabul edilmektedir.

COVID-19 Sayısal IgG Antikor Testi Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

COVİD 19 hastalığının başlangıcından 10 gün sonra kanda antikor seviyesinin ölçülebilir düzeye gelmesi beklenir. Bu süreçte test yapılabilir.

Ayrıca aşıya karşı yanıtı ölçmek için de 2. aşıyı olduktan sonraki 21.günde bağışıklık yanıtının oluştuğu düşünülmekte olduğundan test de o tarihte yaptırılmalıdır.

COVID-19 Sayısal IgG Antikor Testi İçin Hangi Numune Kullanılır?

Antikor testi küçük bir miktar kan örneğinden çalışılmaktadır.

COVID-19 Sayısal IgG Antikor Testinin Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Laboratuvarımızda sayısal Antikor testi sonucu 2 saat içinde verilmektedir.

Antikor testi SONUCU COVID-19 Sayısal IgG Antikor Testinin Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Anti-SARS-COV-2 S  sayısal değeri  U/mL  birimi üzerinden değerlendirildiğinde:

Pozitif : > 0,8 U/mL    Negatif : < 0,8 U/mL

Anti-SARS-COV-2 S  sayısal değeri BAU/mL birimi üzerinden değerlendirildiğinde:

Pozitif : > 0,82 BAU/mL   Negatif : < 0,82 BAU/mL

NEGATİF : Negatif sonuçlar enfeksiyonu veya aşı etkinliğini dışlamaz. Aşıya ve enfeksiyona immün cevap, kişinin immün sistemine bağlı değişkenlik gösterebilir.

POZİTİF : Virüs ile karşılaşılmış olduğunu veya aşının istenen reaksiyonu sağladığı yönünde değerlendirilmelidir.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından, Anti SARS-CoV-2 Antikor Sonuç Birimi BAU/mL olarak belirlenmiştir.

Laboratuvarımızda uyguladığımız yöntemimizde U/mL birimi, standart çalışmaları çerçevesinde WHO standartı, BAU/mL ye eşdeğer sayılmaktadır.

Laboratuvarımızda Hangi Antikor Testi Uygulanmaktadır?

Laboratuvarımızda ECLIA  Test Metodu uygulanmaktadır ve testimiz, virüs Spike proteini S1 domainini hedef alan IgG tipi antikorları taramaktadır.

SARS-CoV-2’ye karşı antikor oluşumunda akut enfeksiyonun 10.gününden itibaren pozitiflik görülebilir.

Antikor Testimin Sonucu Pozitif İse Koronavirüs Hastalığına Karşı Korumam Var Anlamına Mı Gelir?

Aşılama sonrası antikor oluşumu ve seviyeleri hakkında henüz net bilgi bulunmamaktadır. Antikor varlığı virüsten % 100 koruma sağlayamaz.

× Whatsapp Destek Hattı
Bizi Arayın