Bir şey mi arıyorsunuz?

Böbrek Hastalıkları Paneli Testleri

Böbrek Hastalıkları Paneli Testleri

Tetra Tıp Laboratuvarı olarak hazırladığımız Böbrek Hastalıkları Test Panelimiz aşağıdaki gibidir.

Böbrek Hastalıkları Paneli BUN, Kreatinin, Kreatinin Klerens, Sistatin C

Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz 0216 411 99 77

Böbrekler, kanımızdaki zararlı ve toksik maddeleri ve istenmeyen atıkları uzaklaştırarak vücudumuzun sağlıklı kalmasında önemli rol oynayan hayati organlarımızdır.

Böbreklerin başlıca iki önemli fonksiyonu vardır:

1. Zararlı ve toksik (zehirli) atık ürünlerin uzaklaştırılması,

2. Su, sıvı, mineral ve sodyum, potasyum gibi elektrolitlerin dengelerinin korunması ve kan basıncının düzenlenmesine destek olmaktır.

Böbreklerimiz fazla suyu ve atıkları kanımızdan süzerek idrar haline getirir. Böbreklerimiz gün boyunca sürekli olarak kan filtrasyonu yapmaya devam eder.

Her gün yaklaşık olarak 200 lt ye yakın böbrek süzüntüsü üreten bu muhteşem organlar bunun sadece %1 ini idrar haline dönüştürür, %99 u ise içerisindeki sağlıklı maddelerle birlikte geri emilir.

Böbreklerde oluşan idrar üreter aracılığıyla mesaneye gider ve orada birikir. Mesanenin ortalama 400 -500 ml idrar saklama kapasitesi vardır. Mesanede yeterli idrar toplandığında üretra ile dışarı atılır.

Kadınlarda üretra uzunluğu erkeklerdekine göre daha kısa olduğundan kadınlarda idrar yolları enfeksiyonları daha sık görülür.

Böbrek Hastalıkları

Böbreklerin hasar görmesi ve görevlerini tam olarak yerine getirememesi insan hayatını tehlikeye atacak kadar önemli böbrek hasarlarına sebep olabilir. Yapılan araştırmalar ülkemizde 7,5 milyon kronik böbrek hastası bulunduğunu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastalığı olduğunu göstermektedir.

Böbreklerimiz, her biri yaklaşık 120 – 150 gram ağırlığında, fasulye şeklinde bir çift organdır. Pek çok insanda çift böbrek olmasına rağmen, tek böbrek de gerekli fonksiyonları yerine getirebilir.

Diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon, kalp hastalığı olanlarda ve aile geçmişinde böbrek hastalığı olan bireylerde böbrek hastalığı oluşma riski çok daha yüksektir.

Bazı böbrek fonksiyonlarının bozulması ile başlayıp aylar ve yıllar içerisinde ilerleyen böbrek hasarı ileri seviyede kronik böbrek hastalığına ve hatta böbrek yetmezliğine dönüşebilir.

Bu sebeple erken tanı hayati önem taşımaktadır. Diğer oluşabilecek böbrek hastalıkları ise akut böbrek hasarı, böbrek kistleri, böbrek taşları ve böbrek enfeksiyonları olarak sıralanabilir.

Böbrek Fonksiyonlarının Kontrolü Neden Çok Önemlidir?

Böbrek hasarına sebep olan faktörler belirlenip gerekli tedavi ve önlemlerle tahribat kontrol altına alınabilir. Erken böbrek hastalığı genellikle herhangi bir belirti göstermez. Böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını anlamanın tek yolu laboratuvarda yapılabilecek bazı testlerdir.

Kimler Böbrek Hastalığı Konusunda Risk Altındadır?

Uzmanlar özellikle diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve ailede böbrek hastalığı geçmişi olan bireylere düzenli doktor kontrolleri ve laboratuvar testleri yaptırmalarını önermektedir.

Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) ve Önemi Nedir?

Pek çok uzman, böbrek fonksiyon etkinliğini ölçmek ve böbrek hastalığının evresini belirlemek için glomerüler filtrasyon hızı (GFR)  bilgisini kullanmaktadır.

GFR, böbreklerinizin kanınızı ne kadar iyi filtrelediğini kontrol eden bazı kan testlerinin matematiksel formül yardımıyla hesaplanmasından edinilen bilgidir. Kanın filtrelenme işlemi böbreklerinizdeki glomerül denilen yapılarda gerçekleşir.

GFR, glomerüler filtrasyon hızı anlamına gelir, serum kreatinin veya Sistatin C değerinin hastanın yaş ve cinsiyetine göre belli bir formülle hesaplanmasıyla bulunmaktadır.

Glomerüler filtrasyon hızı yeteri kadar yüksek değilse böbrekleriniz fonksiyonunu yerine getiremiyor demektir.

60 veya daha yüksek bir GFR normal aralıktadır: Bu durumda  GFR’nizin düzenli kontrolü böbrek sağlığınızı korumada etkili tedbirler almanızı sağlayacaktır.

60’ın altında bir GFR, böbrek hastalığınız olabileceğini gösteren riskli değer aralığıdır: Bu noktada GFR değerinizi yükseltmeniz mümkün olmasa da bu seviyede kalmasını sağlayacak tedavi ve önlemler böbrek hasarının artmasını ve böbrek yetmezliği aşamasına gelmesini önleyebilir.

15 veya daha düşük GFR’ye böbrek yetmezliği denir: Artık bu seviyeye gelmiş çoğu insanın diyalize veya böbrek nakline ihtiyacı oluşabilmektedir.

Sistatin C Nedir?

Sistatin C, Vücut hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. Sağlıklı böbreklere sahip kişilerde belirli bir hızda üretilip böbrekler tarafından süzülüp vücuttan idrar yoluyla atılır. Sistatin C’ nin kan dolaşımındaki seviyesinin normalin üzerinde olması, böbreğin süzme hızında, yani GFR’de azalma olduğunu gösterir.

Serum Sistatin C referans aralıkları:

Erişkin 0.48 – 0.98 mg/L
Erişkin (65 yaş üstü) 0.93 – 3.35 mg/L
Çocuk (1-16 yaş) 0.63 – 1.33 mg/L

Vücut dışına atılan en önemli üç toksik atık; ürik asit, üre ve kreatinindir.

Kreatinin Nedir? Kreatinin Klerensi Nedir?

Kreatinin, vücudunuzdaki kasların işleyişinden kaynaklanan atık bir üründür. Böbrekleriniz kanınızdaki kreatinini filtre ederek idrar yoluyla vücudunuzdan dışarı atar.

Glomerüler filtrasyon hızını hesaplamak için kullanılan değerlerden biri de kanınızdaki kreatinin miktarıdır. Böbrek hasarı arttıkça kreatinin seviyesi yükselir.

Laboratuvarlarda kreatinin ölçümü;

Serum kreatinini : Kan dolaşımında bulunan kreatinin ölçümü

Kreatinin klirensi : 24 saatlik idrardan bakılan kreatinin

olmak üzere 2 şekilde yapılır.

Yetişkinler için serum kreatinin normal değerleri,

 ERKEK KADIN
0.50  – 1.20  mg/dL 0.50  – 1.10  mg/dL

Kreatinin klirensi  kas metabolizmasıyla bağlantılı olduğu için cinsiyet ve yaş aralığı ile yakından ilgilidir. 24 saatlik idrarın toplanması ile yapılan testin referans aralığı aşağıdaki gibidir:

ERKEK KADIN
13-50 yaş 90 – 137 mL/dk. 80 – 125 mL/dk.
51-60 yaş 85 – 132 mL/dk. 75 – 120 mL/dk.
60 yaş ve üzeri 80 – 132 mL/dk. 70 – 120 mL/dk.

Üre Nedir? Bun Nedir?

Üre, besin yoluyla alınan proteinlerin sindirilmesi sırasında oluşan atık maddedir. Kan yoluyla böbreklere ulaşan üre, böbrekler tarafından filtre edilerek, idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Böbrekler fonksiyonları yeterince çalışmadığında vücuttan atılamayan üre birikerek toksik etki oluşturur.

Üre testi, BUN testi olarak da bilinir. BUN testi, kandan bakılarak yapılır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirildiği bir laboratuvar testidir.

Yapılan laboratuvar testlerinde serum normal değerleri:

Üre 10 – 40  mg/dL
BUN (Blood Urea Nitrogen) 5   – 20  mg/dL

Tetra Tıp Laboratuvarı olarak hazırladığımız Böbrek Hastalıkları Test Panelimiz aşağıdaki gibidir.

Böbrek Hastalıkları Paneli BUN, Kreatinin, Kreatinin Klerens, Sistatin C

Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz 0216 411 99 77

Böbrek sağlığınız için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.

Unutmayın!

Normal su tüketen sağlıklı böbreklere sahip birisinde, idrar miktarı 500 ml ile 3000 ml arasında beklenir. Bu miktar daha az veya fazla ise böbrekler daha yakından incelenmeli ve böbrek hastalığı açısından ileri tetkikler yapılmalıdır.

 

× Whatsapp Destek Hattı
Bizi Arayın